Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz.2153) w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie będzie posiadał status państwowego instytutu badawczego i używał nazwy: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy […]

Informujemy, że aplikacja Krajowego Rejestru Nowotworów w dniu 05.09.2019 r. została zaktualizowana. Zmiany dotyczą: dodania pola opisowego na karcie cząstkowej „Opis i lokalizacja nowotworu”, tak jak ma to miejsce w karcie papierowej (pole staje się aktywne po wybieraniu kodu ICD-10); dodania pola opisowego na karcie cząstkowej „Wynik histopatologiczny”, tak jak ma to miejsce w karcie […]

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@pib-nio.pl

Biuro

22 57 08 664

Fax: 22 57 08 649

mrn@pib-nio.pl