Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Aktualności


Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2023 poz. 661) 30.09.2024 roku mija termin, do którego można przekazywać informacje dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe do Krajowego Rejestru Nowotworów w formie papierowej. Od 01.10.2024 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Możliwa też jest integracja systemu szpitalnego z systemem Krajowego Rejestru […]

Szanowni Państwo, W dniu 31.03.2023 r. na portalu Onkologia.org.pl została udostępniona nowa aplikacja eKRN+. Zachęcamy do obejrzenia instrukcji dotyczącej logowania, uzupełniania karty zgłoszenia i wysyłki do rejestru (https://onkologia.org.pl/pl/instrukcja-dla-lekarzy). W razie wystąpienia problemów prosimy o kontakt z biurem rejestracji. Jednocześnie informujemy, iż Mazowiecki Rejestr Nowotworów (MRN) przeprowadza bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego […]

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecki Rejestr Nowotworów (MRN) w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”, przeprowadza bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (KZNZ). Szkolenia te skierowane są przede wszystkim do personelu zajmującego się wypełnianiem KZNZ (t.j. lekarze, koderzy medyczni, sekretarki medyczne itp.). W ramach […]

O nas


Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji, jako jednostka organizacyjna Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (obecnie: w Krajowym Rejestrze Nowotworów), zajmuje się gromadzeniem i analizą danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe wśród osób zamieszkujących województwo Mazowieckie.

Rejestracja zgłoszonych zachorowań na nowotwory odbywa się w oparciu o wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a oraz przepisy określone w Ustawie o Statystyce Publicznej i rozporządzeniach Rady Ministrów.

Dane Mazowieckiego Rejestru Nowotworów są głównym źródłem informacji w badaniach epidemiologicznych, ale także w planowaniu rozwoju sieci onkologicznej w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia nowotworów na obszarze woj. mazowieckiego. Dane te są wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. do:

  • oceny i monitorowania sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów:
    • analizy zmian poziomu i struktury zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe,
    • monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów;
  • monitorowania programów skryningowych raka: piersi, szyjki macicy, jelita grubego;
  • oceny potrzeb w zakresie organizacji walki z rakiem (zaplecze onkologiczne, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, specjalistyczne leczenie).

Mazowiecki Rejestr Nowotworów


Mazowiecki Rejestr Nowotworów istnieje od 1963 roku. Od początku swojej działalności funkcjonuje w ramach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2012 r. zmieniono dotychczasową nazwę „Warszawski Rejestr Nowotworów” na „Mazowiecki Rejestr Nowotworów” ze względu na fakt, że rejestr nowotworów obejmował populację nie tylko Warszawy ale całego województwa mazowieckiego. W 2013 r. ponownie zmieniono nazwę Rejestru na „Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji”.

W latach 1963-1988 Mazowiecki Rejestr Nowotworów zajmował się rejestracją kart zgłoszenia nowotworu złośliwego dotyczących mieszkańców Warszawy i Wybranych Terenów Wiejskich. W skład tych ostatnich wchodziły wybrane gminy dawnych województw: warszawskiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego.

W latach 1989-1998 Mazowiecki Rejestr Nowotworów jako rejestr regionalny gromadził dane dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w populacji całego Regionu Warszawskiego, obejmującego byłe województwa: stołeczne warszawskie z m. st. Warszawą oraz woj. ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i siedleckie.

Od 1999 r. Mazowiecki Rejestr Nowotworów jako rejestr wojewódzki obejmuje swoim działaniem populację województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Rejestr Nowotworów jest największym populacyjnym rejestrem nowotworów spośród 16 istniejących obecnie w Polsce rejestrów tego typu. Swoim działaniem obejmuje obszar o powierzchni 35.559 km2 (11.4% powierzchni Polski), zamieszkały przez populację liczącą ponad 5 mln osób (14% ludności kraju). Rokrocznie rejestruje się około 20 tys. nowych zgłoszeń nowotworów złośliwych (12% ogólnej liczby zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce), a około 45 tys. kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (pierwszorazowych i kontrolnych) jest całościowo opracowywanych.

Nasz Zespół


dr n. med. Urszula Sulkowska
Kierownik
mgr Sylwia Natkańska
Pracownik
lic. Justyna Wiśniewska
Pracownik
mgr Dorota Ołowska
Pracownik
mgr Paulina Pawłowska
Pracownik
lic. Joanna Zarębska
Pracownik
mgr Katarzyna Chrolenko-Józwik
Pracownik
mgr Wiktoria Wasylko
Pracownik
Halina Gaj
Pracownik

Publikacje


Biuletyny

Raporty / Opracowania / Artykuły

Rejestracja i epidemiologia nowotworów złośliwych w Warszawie w latach 1963-2013

Otwórz Pobierz

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@nio.gov.pl

Biuro

22 57 08 664

mrn@nio.gov.pl