Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Aktualności


Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecki Rejestr Nowotworów (MRN) w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”, przeprowadza bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (KZNZ). Szkolenia te skierowane są przede wszystkim do personelu zajmującego się wypełnianiem KZNZ (t.j. lekarze, koderzy medyczni, sekretarki medyczne itp.). W ramach […]

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. (Dz.U.2019 poz.2153) w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie będzie posiadał status państwowego instytutu badawczego i używał nazwy: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy […]

Informujemy, że aplikacja Krajowego Rejestru Nowotworów w dniu 05.09.2019 r. została zaktualizowana. Zmiany dotyczą: dodania pola opisowego na karcie cząstkowej „Opis i lokalizacja nowotworu”, tak jak ma to miejsce w karcie papierowej (pole staje się aktywne po wybieraniu kodu ICD-10); dodania pola opisowego na karcie cząstkowej „Wynik histopatologiczny”, tak jak ma to miejsce w karcie […]

O nas


Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji, jako jednostka organizacyjna Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (obecnie: w Krajowym Rejestrze Nowotworów), zajmuje się gromadzeniem i analizą danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe wśród osób zamieszkujących województwo Mazowieckie.

Rejestracja zgłoszonych zachorowań na nowotwory odbywa się w oparciu o wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a oraz przepisy określone w Ustawie o Statystyce Publicznej i rozporządzeniach Rady Ministrów.

Dane Mazowieckiego Rejestru Nowotworów są głównym źródłem informacji w badaniach epidemiologicznych, ale także w planowaniu rozwoju sieci onkologicznej w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia nowotworów na obszarze woj. mazowieckiego. Dane te są wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. do:

  • oceny i monitorowania sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów:
    • analizy zmian poziomu i struktury zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe,
    • monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów;
  • monitorowania programów skryningowych raka: piersi, szyjki macicy, jelita grubego;
  • oceny potrzeb w zakresie organizacji walki z rakiem (zaplecze onkologiczne, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, specjalistyczne leczenie).

Mazowiecki Rejestr Nowotworów


Mazowiecki Rejestr Nowotworów istnieje od 1963 roku. Od początku swojej działalności funkcjonuje w ramach Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2012 r. zmieniono dotychczasową nazwę „Warszawski Rejestr Nowotworów” na „Mazowiecki Rejestr Nowotworów” ze względu na fakt, że rejestr nowotworów obejmował populację nie tylko Warszawy ale całego województwa mazowieckiego. W 2013 r. ponownie zmieniono nazwę Rejestru na „Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji”.

W latach 1963-1988 Mazowiecki Rejestr Nowotworów zajmował się rejestracją kart zgłoszenia nowotworu złośliwego dotyczących mieszkańców Warszawy i Wybranych Terenów Wiejskich. W skład tych ostatnich wchodziły wybrane gminy dawnych województw: warszawskiego, ciechanowskiego, płockiego i siedleckiego.

W latach 1989-1998 Mazowiecki Rejestr Nowotworów jako rejestr regionalny gromadził dane dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w populacji całego Regionu Warszawskiego, obejmującego byłe województwa: stołeczne warszawskie z m. st. Warszawą oraz woj. ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i siedleckie.

Od 1999 r. Mazowiecki Rejestr Nowotworów jako rejestr wojewódzki obejmuje swoim działaniem populację województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Rejestr Nowotworów jest największym populacyjnym rejestrem nowotworów spośród 16 istniejących obecnie w Polsce rejestrów tego typu. Swoim działaniem obejmuje obszar o powierzchni 35.559 km2 (11.4% powierzchni Polski), zamieszkały przez populację liczącą ponad 5 mln osób (14% ludności kraju). Rokrocznie rejestruje się około 20 tys. nowych zgłoszeń nowotworów złośliwych (12% ogólnej liczby zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce), a około 45 tys. kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (pierwszorazowych i kontrolnych) jest całościowo opracowywanych.

Nasz Zespół


dr n. med. Urszula Sulkowska
Kierownik
Magdalena Litwiniak
Pracownik
Jolanta Malinowska
Pracownik
mgr Sylwia Natkańska
Pracownik
mgr Dorota Ołowska
Pracownik
Anna Choczyńska-Olczak
Pracownik
lic. Justyna Wiśniewska
Pracownik
Ewa Rawińska
Pracownik

Publikacje


Biuletyny

Raporty / Opracowania / Artykuły

Rejestracja i epidemiologia nowotworów złośliwych w Warszawie w latach 1963-2013

Otwórz Pobierz

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@pib-nio.pl

Biuro

22 57 08 664

Fax: 22 57 08 649

mrn@pib-nio.pl