Integracja Systemów Szpitalnych z systemem Krajowego Rejestru Nowotworów


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2023 poz. 661) 30.09.2024 roku mija termin, do którego można przekazywać informacje dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe do Krajowego Rejestru Nowotworów w formie papierowej. Od 01.10.2024 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Możliwa też jest integracja systemu szpitalnego z systemem Krajowego Rejestru Nowotworów, tak aby dane były przesyłane do KRN bezpośrednio z systemu szpitalnego, bez konieczności angażowania lekarzy. Po zintegrowaniu systemów lekarze z danej placówki będą zwolnieni z obowiązku przysłania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Wnioski wraz z dokumentacją integracyjną i regulaminem środowiska integracyjnego można pobrać na stronie: https://onkologia.org.pl/pl/integracja-z-systemami-zewnetrznymi-0

W ramach rozpoczęcia prac integracyjnych prosimy o przesłanie uzupełnionych wniosków (skany podpisanych wniosków lub wnioski podpisane elektronicznie):

  • Załącznik 1 Wniosek o przyłączenie do środowiska integracyjnego_002.pdf
  • Załącznik 2 Wniosek o przyłączenie do środowiska produkcyjnego.pdf

Wszelkie pytania dotyczące integracji prosimy kierować na adres e-mail: administratorkrn@nio.gov.pl

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@nio.gov.pl

Biuro

22 57 08 664

mrn@nio.gov.pl