Zgłoszenie Nowotworu


Na placówkach publicznych i niepublicznych służby zdrowia na terenie całego kraju leży obowiązek zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych na Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N-1a) w przypadku:

  • rozpoznania nowotworu (ICD-10: C00-C97, D00-D09 oraz potwierdzone histopatologicznie przypadki z rozpoznaniami D37-D48),
  • przy wizytach kontrolnych, podczas których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z:
    • diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu), 
    • leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia),
    • postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby),
    • na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Informacje na ten temat zawarte są w zasadach ogólnych Instrukcji wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Zachęcamy do elektronicznego wypełniania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ), przy użyciu aplikacji Krajowego Rejestru Nowotworów.

Logowanie do aplikacji: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml

Konto w aplikacji można założyć pod poniższym linkiem: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml

Informacja o aplikacji: http://onkologia.org.pl/instrukcja-dla-lekarza/

Samouczek wypełniania KZNZ : http://onkologia.org.pl/samouczek/

Wypełnienie karty w formie elektronicznej zwalnia z obowiązku przesyłania kart w formie papierowej.

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@nio.gov.pl

Biuro

22 57 08 664

mrn@nio.gov.pl