Bezpłatne szkolenia z wypełniania KZNZ


Opublikowano

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecki Rejestr Nowotworów (MRN) w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”, przeprowadza bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (KZNZ). Szkolenia te skierowane są przede wszystkim do personelu zajmującego się wypełnianiem KZNZ (t.j. lekarze, koderzy medyczni, sekretarki medyczne itp.).

W ramach szkolenia pracownicy MRN omówią zasady wypełniania KZNZ i błędy pojawiające się w wystawianych kartach. Szkolenie może odbyć się w trybie stacjonarnym (w miejscu wskazanym przed jednostkę medyczną) lub w formie zdalnej (wideokonferencja, wykład online).

Prosimy o zgłaszanie chętnych do MRN drogą elektroniczną na adres e-mail: mrn@pib-nio.pl lub telefonicznie pod numer 22 570 94 61.

Kontakt


Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów -

Mazowiecki Rejestr Nowotworów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B

Kierownik

dr n. med. Urszula Sulkowska

22 57 09 461

urszula.sulkowska@nio.gov.pl

Biuro

22 57 08 664

mrn@nio.gov.pl